Thursday, 3 July 2014

Everything ELSE than Airbrush
Few days ago I’d bought some accessories to ma airbrush installation and in addition I was answering few questions from this topic so I’ve decided to write it down. In particular I had similar problem at the very beginning.

Niedawno uzbroiłem się w swoim warsztacie w kilka rzeczy do swojej instalacji  do aerografu a dodatkowo w ostatnim czasie miałem kilka pytań więc postanowiłem napisać trochę co i jak z tym jest związane. Szczególnie, że jak kupowałem swój pierwszy kompresor to miałem  problem jak zacząć żeby wszystko było cacy.


Air compressors / KompresoryModeler air compressors are a bit different from the big workshop ones.
For me the most important difference is the noise – modeler air compressor has noise level approx. 54-58 dB what is comparable with working refrigerator, instead big compressors have noise level above 90 dB what is very annoying and frustrating.
Compression flow is in rate of 25-35 l/min – sufficient for almost 95% -100% of our works
Pressure: for standards airbrushes we will work on pressure of 20-50 PSI so it’s important that our compressor will work on higher pressure. Normally they are working on 4-8 bar (4 bar = 58 PSI) so they are OK.


Kompresory modelarskie różnią się trochę od powszechnie dostępnych dużych kompresorów warsztatowych.
Dla mnie najważniejsza jest różnica w hałasie – kompresor modelarski ma głośność na poziomie ok -54 – 58 dB co jest porównywalne z działającą lodówką, natomiast duże kompresory mają głośność powyżej 90 dB co jest już bardzo dużą uciążliwością.
Szybkość ładowania średnio od 25-35 l/min – stanowczo wystarczająca dla ok 95% - 100% naszych działań.
Ciśnienie: Na standardowych aerografach pracujemy na ciśnieniach do  20-50 PSI  więc ważne żeby nasz kompresor pracował dobijał do wyższego ciśnienia. Normalnie kompresory modelarskie pracują od 4-8 bar (4 bar = 58 PSI) więc nam pasują.Air compressors are sold in two  choices: with or without gas tank.
I recommend from the bottom of my heart to spend bit more money and get the one WITH TANK. Thanks to that we can work constantly and compressor will fulfill the tank independently . In case that we don’t have the tank , compressor will work constantly and pressure will be delivered directly to our gun, so in moments of switching on/off we will feel the pressure change. Bigger tank provides us less frequent switching on the compressor so as a result compressed air has lower temperature. This exact temperature can easily make our work much harder because if the temperature of blown air is higher than the paint dries much quicker on the needle and nozzle and this leads to clogging the nozzle and change the paint flow.


Kompresory są sprzedawane w dwóch wersjach: z butlą ciśnieniową i bez.
Ja z całym sercem polecam wydanie trochę więcej pieniędzy i posiadanie kompresora z butlą. Dzięki temu my możemy sobie pracować w trybie ciągłym a kompresor będzie sam dobijał odpowiednie ciśnienie w butli. Gdy jej nie posiadamy kompresor będzie nam puszczał ciśnienie bezpośrednio na aerograf więc będziemy czuli zmieniające się jego wartości choćby w momentach włącz / wyłącz. Im większa butla tym rzadsze włączanie kompresora. Zyskujemy na tym że kompresor mniej się grzeje a więc sprężone powietrze ma niższą temperaturę. A właśnie ta temperatura może nam znacząco utrudnić pracę gdyż wyższa temperatura powietrza powoduje znacznie szybsze zasychanie farby na iglicy i w dyszy a to prowadzi do zatykania i zmiany strumienia wylotowego.


Custom made compressors /  Kompresory na zamówienie

We can also buy custom made compressors and I’d like to introduce one of them
He is called in Polish “Lodowkowiec”  that means he is made from the same compressors that are used I refrigerators. Very quiet, very efficient and made fully professional

Można też kupić kompresory robione nie w fabrykach ale w warsztatach przesz pewne osoby i tutaj chciałbym wam pokazać taki przykład.
Nazywa się „Lodówkowiec” – robiony przy użyciu agregatu stosowanego w lodówkach. Cichy, bardzo wydajny z dużą butlą i wykonany w pełni profesjonalnie.
. 

More info on / Więcej info znajdziecie o nim na  www.lodowkowiec.pl
Movie clip of his work /A tutaj filmik z jego pracy: YOUTUBE - HandMadeMagic canal


Pressure reducers and water traps /  
Reduktory ciśnienia i odwadniacze.

 
Just after air compressor we have pressure reducers and it would be the best if they would be connected with water trap and manometer.
The reducer itself allows us to set the output pressure . If we have fixe manometer on the reducer it shows us exactly that pressure. ( not the one inside the tank).
Water trap will catch water particles in the system and will not allow the water droplets to go inside the installation and airbrush. If it would happened the airbrush will sip the water with some paint directly on out work and believe me – no once want it.
We hate to evacuate water from water trap from time to time.

Zaraz przy kompresorze mamy reduktory ciśnienia i bardzo dobrzy by było żeby wyły połączone z odwadniaczem oraz wyposażone w manometr.
Sam reduktor pozwala nam ustawić jakie ciśnienie mamy na wyjściu z reduktora. Jeśli mamy manometr zamontowany na reduktorze to on nam pokarze już właśnie to ciśnienie na wyjściu reduktora a nie ciśnienie w butli.
Odwadniacz za to będzie nam wyłapywał cząstki wilgoci zawarte w sprężonym powietrzy i nie pozwoli aby skroplona para wodna poszła na do aerografu. Jeśli by to się stało od razu aerograf „splunie” na wodą z dodatkiem farby a uwierzcie mi – nie chcemy tego.
Taki odwadniacz trzeba co jakiś czas opróżniać z wody, która zbiera się na dole odwadniacza.


Splitters / Rozdzielacze


 
With them we can split the air installation for few airbrushes. The one shown below the best is that each output has it’s own valve so we can control the pressure on each exit and even close it completely without using additional caps or quick-connectors. This one has on entry thread of 1/4” with transition to 1/8”. Each exit has thread of 1/8” which is standard for airbrushes . This splitter is sold on options from 3 to 6 outputs so should be sufficient for everyone. There are also another types of splitter so the rage is big.

Dzięki nim można rozdzielić powietrze z kompresora na kilka aerografów. W tym przedstawionym na zdjęciu fajne jest to że każde wyjście ma swój osobny zawór gdzie można regulować ciśnienie aż do całkowitego zamknięcia więc nie potrzebujemy dodatkowo żadnych nakrętek czy szybko-złączek do zamknięcia wylotu. Ten jest wyposażony w gniazdo wejściowe ¼ cala z dołączoną przejściówką na 1/8 cala. Gniazda wyjściowe są już na 1/8 cala czyli na standardowy gwint stosowany w naszych zabawkach. Ten model rozdzielacza jest sprzedawany w wersjach od 3 wyjść aż do 6 więc wystarczy jeden żeby zadowolić każdego. Możemy mieć też inne typy rozdzielaczy więc wybór jest duży.


Quick-connectors / Szybko-złączki

For me it’s a MUST in installation. I’m using two sizes – 1/4” and 1/8”.  Thanks to them we don’t hate to screw / unscrew connections and as we all know each connection we have to seal properly or air will run out through leakages ->> compressor will work more often and we don’t want that.
In my installation almost every connection is made with quick-connectors and due to this I can swap configuration in seconds. In addition female quick-connectors has big advantage – after disconnecting they are closing air flow so we don’t have to worry about it.
Here I’d like to give you one hint – always (ok almost always) connect / disconnect with quick-connectors on low or lack of pressure instead they will wear much faster.

Dla mnie to mus w instalacji. Ja używam dwóch wielkości czyli 1/4 cala i 1/8 cala. Dzięki nim nie musimy się bawić w ciągłe skręcanie / rozkręcanie połączeń a jak wiemy każde na nowo robione połączenie musimy dobrze uszczelnić bo inaczej powietrze będzie nam uciekało przez nieszczelne połączenia więc kompresor będzie się częściej włączał a tego nie chcemy.
Prawie każde połączenie u mnie jest zrobione na szybko-złączkach dzięki czemu mogę bardzo szybko zmienić konfigurację instalacji – w dosłownie kilkanaście sekund. Dodatkowo szybko-złączki mają jedną wielką zaletę – w momencie gdy są rozłączone to końcówka żeńska służy od razu jako zawór i zamknięcie danego przewodu więc nie musimy się martwić o zaślepianie danego wyjścia.
I tu jedna rada przy używaniu szybko-złączek – zawsze (no dobra prawie zawsze :P) podłączajcie / rozłączajcie je na spuszczonym ciśnieniu / wyłączonym kompresorze gdyż w innym przypadku zużywają się ZNACZNIE szybciej.Cables / Przewody.

 
They can be spiral or simple, rubber or in braid. It all depends on your space and preferences. Spiral cables has one advantage and disadvantage at the same time -> due to their spiral shape it’s much easier to store them but while working with when we feel tension on the hand as from spring. In addition 3m long spiral cable will have  working length of 1-1,5m so if you’re buying – get longer one.
My cables have threads of 1/4” for connection from air compressor to splitter and 1/8” from splitter to airbrush.

Mogą byś spiralne czy proste, gumowe czy w oplocie. Wszystko zależy od tego ile macie miejsca i co wam bardziej pasuje. Spiralne przewody dla mnie maję jedną zaletę, która też jest zarazem wadą. Właśnie przez ich spiralny kształt znacznie łatwiej je przechowywać gdyż jednak zajmują miej miejsca jednak zawsze powodują po części ściąganie ręki i dodatkowe napięcie jak od sprężyny. Poza tym przewód o dajmy długości 3m będzie pracował z realnej długości 1-1,5m więc jak już kupujecie to zawsze ten dłuższy.
U mnie przewody z końcówkami na 1/4 cala używam do podłączeń z kompresora do rozdzielacza a te z końcówkami 1/8 cala już bezpośrednio bo aerografów.Teflon tape (PTFE) / Taśma teflonowa (PTFE).

We almost can’t work without it. There is very easy for leakages in air installation which will bring frequent work of compressor. Tapes have different thickness – mostly 0,75; 0,1; 0,2mm. Thinner tape for smaller threads. You can easily buy them in mechanical shops, hydraulics etc.

Bez tego ani rusz z naszą instalacją. Powietrze ma to do siebie że bardzo łatwo jest o nieszczelności a to prowadzi do częstszych załączeń kompresora / mniejszego komfortu pracy itp. Taśmy mają różne grubości. Ja mam grubości 0,75; 0,1; 0,2mm. Im cieńsza tym używana do mniejszych połączeń. Można je kupić w każdym sklepie w hydrauliką i pneumatyką więc dostępne są od ręki.Airbrush hangers / Stojaki na aerografy.


 Airbrushes can be put directly on the table if there is still paint inside it will be mess. With hangers it’s easy and safe. There two types: screwed on the table or with vacuum cups. Choose what you like – I prefer screwed  ones.

Aerograf możemy sobie odkładać na leżąco ale jak już mamy farbę w nim to kicha. A ze stojakami to jest proste i bezpieczne. Są dostępne przykręcane do stołu albo na przyssawki. Każdy używa kto co lubi. Ja osobiście wolę przykręcane – większa pewność że nie spadnie.


Connectors, thread reducers, transitions /  
Nyple, mufy, redukcje gwintów i przejściówki.

 
 


They are just metal elements with two threads – we’re using what we need at the moment.

Są to po prostu metalowe elementy z dwoma gwintami – używamy tego co nam aktualnie potrzebne.


Accessories for cleaning / Akcesoria do czyszczenia

Most of those elements we can buy in our hobby stores or some specific technical stores, whih have in their assortment airbrush or pneumatic stuff. Some of frielndly shops in Poland.

Większość tych elementów można kupić w sklepach hobbystycznych lub technicznych, które posiadają asortyment aerografii i/lub pneumatyki. Przykładowe sklepy w Polsce:

I hope that it’ll help some of you (especially for people that are planning start working with airbrush) but still I’m asking for comments, remarks and your own experience.

Mam  nadzieję, że komuś się to przyda (szczególnie dla ludzi, którzy dopiero zaczynają pracę a aerografem) ale i tak proszę o wasze komentarze, spostrzeżenia i własne doświadczenia.

Kender

2 comments:

  1. Dorzuć myjkę ultradźwiękową i izopropanol (alkohol IPA) jako środki czyszczenia aerografu - praktycznie przestałem grzebać w dyszy i body czymkolwiek, myjka, papier czysty i sru :)

    ReplyDelete
  2. Artykul zacny szukalem kiedysctak obszernego info co i jak z aero alenie znalazlem nic zajeb.sty blog :-)

    ReplyDelete