Saturday, 10 January 2015

How to: Basic Bases

 How to: Basic Bases


 Hi 
When I was making minif for Military History: Medieval I was thinking to to make this so finally I started to make series of tutorials, which I was thinking for a long time, meens bases of different kinds.
Now I'll show how I'm making basic bases, which could be done quick and easy.

We'll need for this:
White glue and/or super glue
Sand or Gravel
Toothpicks or small wood pieces
Static grass
Paints and brushes (normal and for Dry brush)

Witam

Gdy robiłem figurki do gry Military History: Medieval pomyślałem że zrobię tutorial więc wreszcie zabrałem się za serię tutoriali o których myślałem już dawno czyli jak zrobić różnego rodzaju podstawki.
Teraz pokażę jak robię podstawowe podstawki, które można zrobić szybko i łatwo.

Do tego potrzebujemy:
  • Klej typu WIKOL i/lub Super glue
  • Piasek lub drobniutki żwirek
  • Wykałaczki lub patyczki
  • Trawka statyczna
  • Farby oraz pędzle (zwykły oraz do Dry brush)

We put White Glue on bases and than gently distribute on whole base with toothpick.
If we're making bases for whole regiment I recommend to make them in series of 5-10 due to glue drying.

Na podstawki nakładamy WIKOL a następnie rozprowadzamy go  po całej podstawce małym patyczkiem czy wykałaczką.

Przy robieniu podstawek dla całego regimentu zalecam robienie ich partiami maksymalnie po 5-10 podstawek z powodu szybkości schnięcia kleju.Next we put the base into the sand or gravel. I'm like to use small gravel - thanks to difference in grain size each base will be little different and more interesting.

Następnie wkładamy do piasku czy żwirku. Ja wolę używać drobnego żwirku - dzięki różnej wielości ziaren i kamyków każda podstawka będzie wyglądała minimalnie inaczej więc i ciekawiej.

 


After  the glue is dry I gently scratch the base with finger - after this loose grains will fall down and will not disturb in the future. They would fall either so sooner the better.
Whole bases were covered with Black (Vallejo) diluted with water in 1/3 water to 2/3 Paint. With this we easily cover whole base each split inside so we'll not have some bare spots in the future.

 Jak już wyschnie klej to zawsze delikatnie przecieram palcem po podstawce - dzięki temu luźne ziarna odpadną teraz więc nie będą nam przeszkadzały w przyszłości a przy malowaniu i tak by odpadły więc lepiej teraz niż później.
Całe podstawki pomalowałem najpierw kolorem czarnym od Vallejo rozcieńczonym z wodą w proporcji 1/3 wody na 2/3 farby. Dzięki temu farba dobrze wniknie nam w każdą szczelinę więc nie będziemy mieli niespodzianek w stylu niepomalowanych miejsc po wyschnięciu.


Next step was to paint with base colour. I used Chocolate from Vallejo and using Dry brush I add Flat Earth and Brown Sand to make some highlights on edges.

Następnym krokiem jest nadanie koloru podstawowego. Ja użyłem Chocolate od Vallejo a następnie po wyschnięciu nałożyłem techniką Dry Brush kolory Flat Earth oraz Brown Sand w celu nadania delikatnych rozjaśnień na krawędziach.  Than I paint single big grains with Dark Grey and dry brush with Neutral Grey and Sky Grey. Thanks to that we will have small rocks on bases.

Następnie małym pędzlem pomalowałem pojedyncze duże ziarna na szaro dzięki Dark Grey a następnie znowu dzięki Dry Brush nałożyłem w kolejności kolory Neutral Grey oraz Sky Grey. Dzięki temu mamy kamienie na naszych podstawkach. 


The last step is  application of static grass. We put white glue with toothpick on specific spots and fall the grass. If we don't want to wait till White glue dries we can use Super Glue instead of White Glue.
Better solution than falling the grass from hand is using The Static Grass Applicator whit is charging the grass with static charge so the fibres as standing up. I don't have it buy the final effect is good enough.

Finished bases below.

Ostatnim etapem jest nałożenie na tak przygotowaną podstawkę trawki statycznej. Nakładamy wykałaczką delikatnie klej na wybrane miejsca oraz sypiemy na to trawkę. Jeśli nie chcemy czekać aż WIKOL wyschnie to możemy użyć Super Glue lub innego kleju cyjano-akrylowego.
Lepszym rozwiązaniem jest użycie tzw. siejki ładującej naszą trawkę ładunkiem statycznym przez co włókna spadającej trawki na naszą podstawkę będą stać pionowo w górę. Ja jej nie mam a efekt jest i tak bardzo dobry.

I mamy nasze podstawki skończonePozdrawiam / Cheers
Kender