Wednesday, 8 July 2015

French Knight Painting tutorial for Military History: Medieval


I want to show you how to step by step make a Foot Knight. In this case model as foreseen to game Military History: Medieval.
Chcę wam pokazać prosto krok po kroku jak można łatwo pomalować model pieszego rycerza. W tym przypadku jest on przeznaczony do gry Military History: Medieval.

1) Prime / Podkład
Model is glued, polished and put on handle not to touch model with fingers ( in my case is cork from wine bottle) primed in black. I;'m using black because majority of model are steel plates and it look better on this coat. I'm priming with airbrush.

Model sklejony o opiłowany oraz umieszczony na uchwycie żeby nie dotykać modelu palcami (u mnie to korek do wina)  przygotowujemy nakładając podkład. Ja użyłem Czarnego koloru ze względu, że większość modelu będzie miała stalową zbroję a na czarnym podkładzie ładnie to wychodzi. Podkład nakładany Aerografem.

Painting / Malowanie: Airbrush / Aerograf
Vallejo: Black Primer 2) Base Colours /Kolory bazowe

Painting / Malowanie: Brush /Pędzel
Vallejo: Heavy Brown 72153
Vallejo: Heavy Blue 72143
Vallejo: Basic Skintone 70815
P3: Cold Steel
3) Main colours / Kolory główne
Next on base colours I put main colours which will be shaded and highlighted .
Następnie na kolory podstawowe nałożyłem kolory główne, które będę później cieniował i rozjaśniał

Painting / Malowanie: Brush /Pędzel
Vallejo: Oily Steel 70865
Vallejo: Magic Blue 72021
Vallejo: Leather Brown 70871
Vallejo: Chocolate 70872
Vallejo: Medium Flechtone70860
4) Shading / Cieniowanie
First some shaded using WASHes and later eyes and moustache.
In case of eyes painting the best way is to make white of the eye, than pupil of the eye. As finishe we redo eyes area with skin colour.
For shades I used 3 wash colours:
Brown to face and leather elements.
Light and dark grey for metal parts.

TIP: Remember that wash is different than normal acrylic paint and after drying you can clean it with water wet brush

Pierwsze cienie za pomocą WASHy oraz oczy i wąsy.
Jeśli chodzi o malowanie oczy to najprostsze jest najpierw pomalowanie białek oczy a następnie dodanie czarnych źrenic. na sam koniec poprawiamy rejon oczu farbą o kolorze cielistym.
Washy użyłem 3 kolory.
Brązowy właśnie do twarzy oraz elementów skórzanych 
Szary lekki i mocny do części metalowych.

TIP: Pamiętajcie, że wash ma inną strukturę niż normalna farba i gdy wam wyjdzie poza miejsce malowania możecie go łatwo ściągnąć mokrym pędzlem.

Painting / Malowanie: Brush /Pędzel
Vallejo: Brown WASH 76513
Vallejo: Light Grey WASH 76515
Vallejo: Dark Grey WASH 76517
Vallejo: Medium Flechtone 70860
Vallejo: Black 70950
Vallejo: Dead White 72001


5) Highlights / Rozjaśnienia
Blue jerkin - edges and folds highlighted using 3 colours (main blue, light blue & white) on wet pallet. Pallet is very helpful in this task.
Leather elements and wood highlighted in same way but with browns.
Steel elements were highlighted but  leaving parts of "shades and dirt" in gaps and connections.
On round elements near shoulders and end of scabbards I add some bronze colour highlighted with gold
 
Niebieski kaftan- krawędzie oraz fałdy rozjaśniłem używając 3 kolorów (podstawowy niebieski, jasny niebieski i biały) na mokrej palecie. Bardzo przydatna przy takich pracach.
Elementy skórzane i drewniane rozjaśniałem w podobny sposób ale brązami.
Elementy stalowe zostały rozjaśnione ale tak aby pozostawić "cienie i zabrudzenia" w szczelinach i na łączeniach.
Na okrągłych elementach przy ramionach i końcówkach pochew dodałem dodatkowy kolor ciemnego złota a rozjaśniony moziądzem

Painting / Malowanie: Brush /Pędzel
Vallejo: Magic Blue 72021
Vallejo: Electrik Blue 72023
Vallejo: Dead White 72001
Vallejo: Leather Brown 70871
Vallejo: Orange Brown 70981
Vallejo: Natural Steel 70864
P3: Blighted Gold
P3: Brass Balls

6) Details / Detale
For details I put French lily on torso.
First freehand brush with black  whole lily and then using yellow slowly made layer by layer but leaving black line on outer edge


Jako detal dodałem francuską lilię na torsie.
Najpierw namalowałem cały kształt kolorem czarnym a następnie na to nałożyłem żółty ale tak aby krawędzie pozostały czarne. Ze względu na słabe krycie przez żółty musiałem dawać kilka warstw aby efekt był odpowiedni.

Painting / Malowanie: Brush /Pędzel
Vallejo: Magic Blue 72021
Vallejo: Electrik Blue 72023
Vallejo: Dead White 72001
Vallejo: Leather Brown 70871
Vallejo: Orange Brown 70981
Vallejo: Brown Sand 708767)  Base / Podstawka
This element is made sometimes at very beginning  of model painting but for me in this case was better to make it as last. Model has it's own small base but because of the need I add HDF base 20x20mm.

Ten element czasami jest wykonywane przez malowaniem modelu ale dla mnie wygodnie było go zrobić na końcu. Model sam posiada podstawkę przy stopach jednak ze względu na przeznaczenie modelu dodałem podstawkę 20x20mm

Painting / Malowanie: Brush /Pędzel
Vallejo: Black 72051
Vallejo: Ger. Cam. Medium Brown 70826
Vallejo: Flat Earth 70983
Vallejo: Brown Sand 70876
Vallejo: Neutral Grey 70992
Vallejo: Sky Grey 70989
Vallejo: Dead White 72001


a) Using White Glue I put sand and primed with black using brush (under base is still cork handle).
b) Nest is dark brown with dry brushed of two lighter browns
c) Single small rocks painted with natural grey and highlighted with light grey and white. Edges of the base redo with black
d) As last step I add grass tufts (self-adhesive are the best) to make it more real.

a) Podstawkę pokryłem WIKOLem a następnie obsypałem drobnym piaskiem i nałożyłem czarny podkład (jak widać nadal dołączony jest uchwyt korkowy).
b) Następnie położyłem ciemny brąz a następnie Dry-bryshem rozjaśniłem go dwoma odcieniami.
c) Pojedyncze kamyki pomalowałem na szaro i cieniowałem używając jaśniejszego szarego oraz bieli. Krawędź podstawki poprawiona czarnym
d) W ostatnim kroku dołożyłem kępki traw dla urozmaicenia wyglądu.Cheers / Pozdrawiam
Kender