Saturday, 22 March 2014

Tau Riptide WIP

Tau Riptide WIP


 

Model made for fun and to play. 
That model was done and I was thinking of him as a finish until I'd put pictures on-line and my friends shown me some parts to improve :P 

Figurka robiona dla funnu i do gry.
Model zrobiłem i uważałem za skończone do czasu puszczenia zdjęć w siec i kilku znajomych pokazało mi pewne części do poprawy


Love that model because he can be fixed in different positions so I always have lots of options with model and base.
It was first time I used Chipping Medium from Valleyo and my feelings are mixed, but I have to try something else to have comparison.
In addition one advise with making chipping effect - water, water and once more water while scratching

Uwielbiam ten model z faktu, że można go ustawić w dowolnej pozycji więc mam zawsze otwarte pole do popisu i przy modelu jak i przy podstawce.

Pierwszy raz używałem Chipping Medium od Valleyo i moje uczucia są mieszane do tego środka, ale muszę spróbować czegoś innego bo wtedy będę miał porównanie.
Poza tym rada, która ułatwiła mi bardzo robienie efektu odprysku - Woda, woda i jeszcze raz woda przy zdzieraniu.Cheers / Pozdrawiam
Kender