Friday 19 February 2016

Review of Grass Mats from Miroslaw Serba Modeling Workshop / Recenzja Mat trawiastych
Hello

I'd like to introduce the product in a sense completely new - hand-made grass mats, so you can quickly and relatively easily spice models and scenes.


The mats are hand-made by Miroslaw Serbia, having many years of experience in model reduction and the holder of many awards and honors in competitions modeling.

Witam

Chciałbym wam przedstawić produkt w pewnym sensie całkowicie nowy  - ręcznie robione maty trawiaste, dzięki którym można szybko i względnie łatwo urozmaicić makiety i scenerie.

Maty są wykonywane ręcznie przez Mirosława Serbę, posiadającego wieloletnie doświadczenie w modelarstwie redukcyjnym oraz posiadacza wielu nagród i wyróżnień na konkursach modelarskich.


You can contact Mirek by his Facebook profile

 Kontakt w Mirkiem można uzyskać poprzez jego profil Facebook na:


 To review uses three mats in which two are made for the same type.
 

The dimensions of this mat 20cm x 30cm

Do recenzji użyłem trzech mat w czego dwie są zrobione na ten sam typ.

Wymiary mat to 20cm x 30cm 

Mat no 1 / Mata nr 1
Mat no 2 / Mata nr 2Mat no 3 / Mata nr 3
 As you can see, each mat is packed separately in the matching cardboard box. The height of the box is 2cm so there is plenty of room for bushes or rocks and nothing will be crushed.
  In addition, mats 1 and 2 are made in the same colors and the same additives, in spite of craftsmanship does not have a problem with repeatability of the product.


Jak widać każda mata pakowana jest osobno w dopasowane pudełko kartonowe. Wysokość pudełka wynosi 2cm więc jest dużo miejsca na krzaczki czy kamienie i nic nie ulegnie zgnieceniu.
 Dodatkowo maty nr 1 i 2 są wykonane w takiej samej kolorystyce oraz z tymi samymi dodatkami więc mimo ręcznego wykonania nie ma problemu z powtarzalnością produktu.


 Right at first glance that these are not ordinary mats produced at the factory. Each mat is diverse in terms of the length and color of the grass fibers and additives.

Od razu na pierwszy rzut oka widać iż nie są to zwykłe maty  produkowane fabrycznie. Każda mata jest zróżnicowana pod względem długości i koloru włókien trawy oraz dodatków. The mats are made on transparent flexible substrate easy to cut. Even with strong bending mat and stones stick very well.

 Maty są robione na przeźroczystym elastycznym podłożu łatwym do cięcia. Nawet przy mocnych wyginaniach mata oraz kamyki trzymają się bardzo dobrze.  
And here are some photos from Manufacturer Facebook page.

A tutaj kilka zdjęć ze strony Facebook wytwórcy.
 And most importantly, the possibility of use of the above mat.

Oraz co najważniejsze możliwości zastosowania powyższych mat.

Summarizing:
  1. Quality mat at a very high level.
  2. Full diversity mat and additives, allows the execution of any scene.
  3. Colors to choose from a wide range.

ASSESSMENT: 9.5 / 10 (ideal does not exist: P)
 
Podsumowując:
  1. Jakość mat na bardzo wysokim poziomie.
  2. Pełna różnorodność mat oraz dodatków pozwala na wykonanie dowolnej scenerii.
  3. Kolorystyka do wyboru w szerokim zakresie.
OCENA: 9,5 / 10 (ideał nie istnieje :P )
 At the end I can only recommend mats and invite you to visit profile of Miroslaw Serba - Modeling Workshop on Facebook to see his work because it is the real champion level.

Na sam koniec pozostaje mi tylko polecić te maty oraz zapraszam do odwiedzenia profilu Miroslaw Serba - Modeling Workshop na  Facebook aby oglądnąć jego prace gdyż są na iście mistrzowskim poziomie.

Cheers / Pozdrawiam
Sławek "Kender" Łaczny

No comments:

Post a Comment