Wednesday 1 November 2017

Review - Studiolevel terrain bits and pieces / elementy terenu od Studiolevel


I'm building dioramas for a long time, but always the biggest problem was to finish and add those little details, which makes final taste of whole work.
That's why my friends from Studiolevel made big set of bits and pieces to make great bases and terrain elements.
Personally I get into my hands few bags with them and wanted to check hot they will compose on dioramas.

Makiety buduję już od dłuższego czasu ale zawsze największym problemem było wykończenie i dodawanie tych drobnych szczegółów, które tworzą finalny smaczek całej pracy.
I właśnie dlatego moi znajomi z Studiolevel przygotowali ogromy zestaw blitsów i elementów aby upiększyć podstawki modeli oraz elementy terenu.
Ja dostałem w swoje łapki kilka woreczków z nimi i postanowiłem sprawdzić jak się będą komponowały na makietach.


 All available on Kickstarter campaign
Całość dostęna w kampanii na Kickstarterze

http://bit.ly/BantamAlley

Here what I had.
Oto co miałem.
 Very first impression is a great number of details and almost zero need to get rid of mold lines etc. From all bags only radiators needed some attention and knife work.

Coś co od razu uderza to wielka ilość detali i szczegółów oraz prawie zerowa konieczność obrobienia pozostałości po odlewach przed użyciem. Chyba ze wszystkich paczek tylko kaloryfery musiały być obrobione a reszta prosto z woreczka na makietę


I used square tech plate, round technical hatches, barrels and square sewage hatch.
How it looks before painting.

Postanowiłem wykorzystać wielki właz, mniejsze włazy techniczne, beczki i kratkę ściekową.
A tak wyglądały makiety przed malowaniem.


And how it looks after painting and adding my own production grass tufts. (Tufts also available as ADD ON on Studiolevel Kickstarter campaign).

A tak wyglądają finalnie po malowaniu i dołożeniu tuftów mojej produkcji (Tufty dostępne również jako ADD ON na Kickstartesze od Studiolevel).Summarise:

Pros:
  1. Finally big variety of diorama elements
  2. Huge level of details
  3. Almost no fine tune work before putting to diorama
Cons:
  1. For me NONE
Podsumowując:

Plusy:
  1. Wreszcie duża różnorodność elementów terenu
  2. Wielka ilość szczegółów
  3. Dosłownie pomijalna obróbka po odlewach

Minusy:
  1. Dla mnie NIE MA

Here is link to Kickstarter campaign and if you want that support them because it's a Haven for diorama builders.
 A tutaj ponownie link do Kickstartera i jeśli chcecie i możecie to szczerze polecam bo to Niebo dla Modelarzy !!!

http://bit.ly/BantamAlley

Cheers / Pozdrawiam
KenderNo comments:

Post a Comment