Saturday 31 January 2015

New Perry Miniatures in the workshop - for Military History: Medieval gamePerry Miniatures Minis

 


Recently we get nice package from Perry Miniatures. Minis foreseen for Military History: Medieva now in scale 28mm. In the package we get both metal and plastic figures.
So small look at the models.
First set of 12 mounted Men at Arms 1450-1500.


Niedawno dostaliśmy ładną przesyłkę z firmy Perry Miniatures. Figurki przeznaczone do gry Military History: Medieval tym razem z skali 28mm. W paczce znajdowały się zarówno figurki metalowe jak i plastikowe.
Wiec rzut okiem na modele.
Pierwszy zestaw to 12 modeli zbrojnych z roki 1450-1500.

Quality is very good and numbers of options and additional modifications really satisfies customer. Models are made from hard plastic so details are on high standard and preparation of model is easier.

Jakość wykonania bardzo dobra a ilość możliwości uzbrojenia i dodatkowych modyfikacji jak najbardziej zadowala kupującego. Modele wykonane z twardego plastiku przez co detale są na bardzo wysokim poziomie a i znacznie to ułatwi przygotowanie modelu przez malowanie.What makes me very happy - horses are made without armour BUT in spures we will find armour parts so we can easily modified specific parts.

Co mnie bardzo ucieszyło konie dostarczone są w wersji bez pancerza ALE w wypraskach znajdują się części pancerzy więc możemy dowolnie nakładać poszczególne części na konie. Another spure with infantry - we can use hand weapons or polearms

Inna wypraska z piechotą gdzie możemy wyposażyć ich w broń ręczną lub drzewcowąLast plastic spure contains six archers but we can give them hand weapons instead of bows.

Ostatnia wypraska zawiera sześciu łuczników ale możemy zamiast luków dodać prostą broń ręczną
 

Metal models were as well mounted and infantry - quality and number of details are on very high level.

Modele metalowe dostaliśmy także piechotę oraz kilku konnych - jakość wykonania i ilość szczegółów również na bardzo dobrym poziomie.

Only thing left is to paint them well. 

Teraz zostało tylko wziąć się za nie i pomalować

Cheers / Pozdrawiam
Kender

No comments:

Post a Comment