Monday 3 August 2015

How To: Ruinned refinery
I'd made new terrain for Sci-Fi games like Warhammer 40k, Afterglow etc.
It all started from small tubes, MDF board, styrofoam  and some small PCV pipes and connectors.
Pipes are glued with White Glue but  as you can see there are some gaps.

 Zrobiłem nowy teren do systemów takich jak Warhammer 40k czy Afterglow itp.
Wszystko zaczęło się od tub, płyty MDF, styroduru i rurek PCV.
Rurki przyklejone Wikolem i jak widać są pewne luki.
 I fill the gaps with Green Stuff to make it look like welds.

Luki wypełniłem Green Stuffem tak żeby wyglądały jak spawy.On the back I made ladder steps from casual paper-clips as below.

Z tyłu zrobiłem stopnie do drabin ze spinaczy.


Add platforms made from styrofoam and depron board and all paint in black.

Dodałem górne platformy zrobione ze styroduru i depronu oraz wszystko pomalowane na czarno.


 With grey primmer I made first highlights on all concrete-like places.

Szarym primerem zacząłem rozjaśnienia wszędzie tam gdzie mają być elementy z betonu. 

 Pipes painted with Gunmetal and highlighted with Steel colour.

Rury pomalowane Gunmetal oraz rozjaśnione Steel. Whole ground was covered with Dark Earth, some spots and bigger rocks painted with Cold Grey and Wolf Grey.

Cała ziemia pomalowana Dark Earth, pewne miejsca oraz większe kamienie pomalowane Cold Grey oraz Wolf Grey.


 
I found or made some pictures and print them in sticker paper. Cut some of them and glued.

Znalazłem oraz zrobiłem kilka obrazków i wydrukowałem na papierze naklejkowym. Wyciąłem i przykleiłem.


 I found that glue from paper was to soft so used Super Glue  on back of stickers. For curing time  used masking tape to hold it in place.

Okazało się, że klej z naklejek jest za słaby więc użyłem Super Glue. Na czas schnięcia przykleiłem dodatkowo taśmę maskującą żeby przytrzymała naklejki na miejscu. I had some problems with chipping on tubes (steps not shown cause result was crappy) so painted with brush some spots using Old Rust and Rust. As a finish ad some Gunmetal spots on them.

Miałem problem z chippingiem na tubach (pominąłem to bo efekty były z d..y) więc pomalowałem pojedyncze miesca Old Rust oraz Rust. Na koniec dodałem trochę Gunmetal.


 For passages between platforms I cut balsa wood into pieces and glued together as below. Them primed black.

Na przejścia między platformami użyłem balsy pociętej na kawałki i sklejonych Wikolem. Pomalowane na czarno.


 To make it look like old wood painted them with Cold Grey. Drybrushed with Sky Grey and Dead White.

Żeby wyglądało na stare drewno pomalowałem wszystko na Cold Grey. Drybrushed z Sky Grey oraz Dead White. All together ready for some Greens from Woodland Scenics.

Wszystko złożone więc czas na trochę zieleni od  Woodland Scenics.


I used Tufs - Burned Grass Fine Turf and Green Grass Blended Turf. Also Light Green Foliage and some small natural leaves.

Użyłem Tuftów -  Burned Grass Fine Turf oraz Green Grass Blended Turf. Jako bluszcze Light Green Foliage a potem jeszcze trochę listków z nasion brzozy.

RESULTS BELOW / WYNIKI PONIŻEJ


Read, share and comment

Cheers / Pozdrawiam
Kender

No comments:

Post a Comment